Chuyên mục: GAME

19 Th10 by hiep1902

Dự đoán xổ số miền bắc

Dự đoán xổ số miền bắc cũng không khác dự đoán 3 miền là mấy. Thay vì dự đoán kết quả trên cả nước. Thi ta chỉ cần dự đoán kết quả của từng vùng miền, ví dụ như miền bắc. Như vậy sẽ giúp người chơi có kết quả sát nút hơn khi dự […]