Bảng Giá sàn nhựa giả đá Woosoung nói tới như giá khá mềm,